بایگانی‌های سرما در قطب شمال - اعتماد مگ

منشا سرمای قطب شمال و جنوب

منشا سرمای قطب شمال و جنوب

ارسال شده در 20 ژوئن 2018 بدون دیدگاه

دو قطب زمین به اندازه منطقه استوایی گرما دریافت می کنند اما منشأ سرمای شدید دو قاره منجمد شمال و جنوب از کجاست؟ منشا سرمای قطب شمال و جنوب (North and South Pole): چنانکه میدانیم، مناطق ...